Webcare

ISBN: 978-94-92272-05-8

Auteur: Renée van Zijl


De inzet van touchpoints

ISBN: 978-94-92272-003

Auteur: Renée van Zijl


Advies

Opleidingen zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Weten wat je doet en richting geven aan opleidingsactiviteiten, is noodzakelijk om tot een goede opleiding te komen. Ik kan u daarbij helpen. Dit doe ik door uw opleidingsbehoeften in een breder maatschappelijk kader te plaatsen, door onderzoek te doen en door het geven van een passend advies.

Voorbeelden

  • Met een quick scan beoordeel ik uw opleidingsaanbod op basis van inhoud, actualiteit, niveau en kwaliteit, beeldvorming èn positie t.o.v. de concurrenten.
  • Ik onderzoek uw onderwijsbehoeftes en die van de arbeidsmarkt en vertaal dit naar de eisen die aan goed onderwijs worden gesteld.
  • Ik adviseer u over de inrichting en invoering van competentiegericht onderwijs in mbo en hbo.

U kunt bij Zelma Consulting ook terecht voor een audit, haalbaarheidsstudie of evaluatieonderzoek.

Meer weten? Neem dan contact op.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.