Webcare

ISBN: 978-94-92272-05-8

Auteur: Renée van Zijl


De inzet van touchpoints

ISBN: 978-94-92272-003

Auteur: Renée van Zijl


Examinering

Jarenlange samenwerking met onderwijskundigen hebben mij gevormd tot een specialist in toetsing, examinering en auditing. Mijn kennis heb ik aangescherpt met trainingen in accreditering van opleidingen, rol en functie van een examencommissie én in constructie van examenmatrijzen en -instrumenten.

Ik ontwikkel een grote variëteit aan exameninstrumenten, van examenmatrijzen en beoordelingsinstrumenten tot kennisexamens, praktijktoetsen, cases en simulaties. Ik ben een ervaren screener, vaststeller en auditor. Ik treed op als examinator bij onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen zoals Hogeschool Zuyd, Nederlandse Associatie voor Examinering, LOI en NCOI.

Voorbeelden van producten en diensten

  • Examenmatrijzen voor praktijk-, vaardigheids- en kennisexamens voor het mbo die aansluiten op het kwalificatiedossier
  • Begeleiden en beoordelen van afstudeeropdrachten in het hbo
  • Kennis-, vaardigheden- en praktijkexamens voor mbo en hbo
  • Screenen of vaststellen van exameninstrumenten

Meer weten? Neem dan contact op.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.