Webcare

ISBN: 978-94-92272-05-8

Auteur: Renée van Zijl


De inzet van touchpoints

ISBN: 978-94-92272-003

Auteur: Renée van Zijl


Portfolio

Extern deskundige bij Hogescholen

Als extern deskundige examineer ik eindwerken op hogescholen. Dit doe ik voor de onderwerpen marketing, verkoop, communicatie, ondernemerschap en retailmanagement. Mijn rol is het meten van de integrale toegepaste competenties op het niveau ‘startbekwaam’ voor de bachelor, het vormen van een onderbouwd oordeel geslaagd/gezakt en...


Examinator bij de opleiding Compensation & Benefits Consultant

Ik ben examinator van de scriptie voor de opleiding Compensation & Benefits Consultant (CBC®). Met deze scriptie toont de student aan dat hij een beloningsvraagstuk van een bestaande organisatie kan analyseren en van een advies kan voorzien.


Lid vaststellingscommissie Nederlandse Associatie voor Examinering

Ik ben vaststeller voor het examen Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 4, onderdeel van het praktijkdiploma Loonadministratie. De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Examinering.


Werkveldreferentieonderzoek

Voor de HBO opleiding Commerciële Economie van LOI Hogeschool heb ik een werkveldonderzoek opgezet en uitgevoerd. De opleiding is door het werkveld beoordeeld op de benodigde kennis en vaardigheden, gezien vanuit de beroepspraktijk en de in te passen trends en ontwikkelingen. De resultaten heb ik verwerkt tot een SWOT-analyse met...


Examenmatrijzen dossier Veiligheidheid en Vakmanschap

Voor het kwalificatiedossier Veiligheid en Vakmanschap 2016 heb ik in opdracht van een examenleverancier examenmatrijzen ontwikkeld. Samen met deskundigen uit het opleidingsgebied is een serie examenmatrijzen ontwikkeld voor kennisexamens, vaardigheidsexamens en proeves.


Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.